oz kultivation

  oz kultivation vzniklo z potreby združovať kreatívnych ľudí z oblasti umenia a spoločenských vied.
  Cieľom združenia je pôsobiť na zmysly človeka formou kreatívneho myslenia cez komunikáciu,
    tvorbu a prezentáciu kultúrnych podujatí a aktivít.
  Našou činnosťou chceme prispieť k snahe skultivovať prirodzené ľudské prostredie.

  Ciele a činnosť združenia

   

  • vytváranie podmienok pre vzájomné zbližovanie a spoznávanie rozličných ľudí a kultúr - vytvorenie siete kreatívnych a aktívnych ľudí, realizujúcich aktivity v oblasti kultúry na území Slovenskej republiky a v zahraničí
  • podporovanie zmyslového, citového vnímania, špecifickej atmosféry, vytváranie platformy - celospoločenského povedomia
  • iniciovanie občianskeho záujmu o otázky kultúrneho rozvoja, vytvorenie priestoru pre komunikáciu a dialóg
  • zachytenie pestrého kreatívneho potenciálu, podporovanie produkcie a prezentácie umenia, ktoré súvisí s fenoménom kultúry - organizovanie besied, prednášok, vzdelávacích seminárov, workshopov, kurzov, výstav, koncertov a iných kultúrnych podujatí
  • umožnenie sebarealizácie, tvorivého trávenia voľného času, ako i ďalších aktivít slúžiacich na podporu všestranného rozvoja ľudí a prospešných cieľov
  • podporovanie inovatívnych projektov
  • spolupráca so samosprávou
  • spolupráca s inými právnickými a fyzickými osobami podobného zamerania, na miestnej aj medzinárodnej úrovni
  • spolupráca s lokálnymi a zahraničnými odborníkmi z rôznych oblastí, venujúcimi sa fenoménu kultúry
  • organizovanie medzinárodných výmen - spolupráca so zahraničnými partnermi pri účasti na medzinárodných podujatiach
  • vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, propagačných a informačných materiálov

  Členovia prípravného výboru

  Daniel Hevier ml. - projektový manažér
   

  Kontakt

  oz kultivation

   • Švabinského 12, 851 05 Bratislava
   • Email: [email protected]
   • Tel: +421 902 637 603
   • www.kultivation.sk

   

   • IČO: 42414750
   • DIČ: 2120002214

   

  • Č.u.: 5066857085/0900
  • IBAN: SK4309000000005066857085

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

  Vaše meno *

  Váš email *

  Vaša správa

  Prosím opíšte písmena z obrázku: captcha